Přístup k fakultní poště

Přístupové údaje

Logovací jméno je shodné s fakultním loginem.

Webový přístup

Je možný na adrese: https://mail.fa.cvut.cz/rcmail/

Nastavení lokálního mailového klienta

imap server:

host:imap.fa.cvut.cz
protokol:imap
port:993
zabezpečení:ssl

smtp server:

host:smtp.fa.cvut.cz
protokol:smtp
port:2525
zabezpečení:tls